Werkwijze

Werkwijze


" Eet meer Freud, dat houdt je Jung! "


Als wetenschap van het gedrag wordt psychologie het meest herkend als afgeleide van de psychoanalyse (Freud). Zonder deze invloed en de eruit voortvloeiende verworvenheden te willen uitvlakken, schiet deze ontwikkelingspsychologie volgens de visie van Ninasium, te kort.


Want natuurlijk is er ruimte voor verwerking, mag er volop aandacht zijn voor psychische problemen en klachten. Als jouw proces het nodig heeft, gaan we samen aan de slag met psychische processen en patronen.


Maar daarnaast zorgt Ninasium voor ondersteuning in het gebied waar wij mensen het onderbewuste in onze processen betrekken (Jung).


Ninasium wil in haar ondersteuning het existentiële van de mens in het oog houden:

Welke levenslessen zijn er op je pad en met welk doel? Heb je voeling met je bestaansreden? Hoe spannend is het om op zoek te gaan naar jouw hoogsteigen levenstaak! Ook kan het helpen te weten in welke levensfase je zit. Daarnaast is er aandacht voor de vraag hoe je verantwoording kunt nemen voor die specifieke inhoud van jouw leven.


Bij Ninasium houdt het therapeutische proces in dat het exploratieproces serieus wordt genomen, waarbij het omgaan met spanningen, angsten en conflicten vaak een reëel gegeven is en er mag zijn. Heel regulier dus.  Maar er niet moèt zijn; ieder mens is anders en maatwerk willen leveren houdt in, ook hierbij grenzen te respecteren. Niettemin, soms is een meer directieve aanpak nodig om een stap vooruit te kunnen maken. Confronteren, ja, wellicht, doch altijd vanuit respect en mededogen en altijd zonder oordeel!


Het concreet maken van ervaringen geeft vaak aanwijzingen waarmee je de kwaliteit van je leven kunt verbeteren. Deze methode is er op gericht om te leren van positieve en negatieve gebeurtenissen om dit vervolgens te benutten. Daarbij zet Ninasium vaak gedrag veranderende experimenten in. Een combinatie van bij Ninasium aangeboden diensten, kan hieruit voortvloeien. Zoals gezegd, maatwerk! Voor meer informatie over het verdere aanbod klik hieronder:


Hierom


Resultaten


Activiteiten


Holisme


Synchroniciteit